Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 9, September 1950

Moscow: Detizdat, 1950

280 x 215 mm. 22 pages

Edition: 200,000.

.

 

Cover by N.Zhukov. Illustrations by P.Karachentsov, Yu.Korovin, I.Bek, N.Mukhina, T.Eremina, N.Sokolov, L.Kravchenko, V.Shcheglov, E.Afanaseva.