Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 10, October 1947

Moscow: Detizdat, 1947

270 x 205 mm. 22 pages

Edition: 105,000.

.

 

Cover by A.Pakhomov. Illustrations by V.Zhitenev, V.Goryaev, F.Lemkul, E.Afanaseva, E.Rachev, M.Rodionov, V.bibikov, A.Ermolaev, Yu.Vasnetsov.