Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 9, September 1947

Moscow: Detizdat, 1947

270 x 205 mm. 22 pages

Edition: 105,000.

.

 

Cover by A.Ramodanovskaya. Illustrations by A.Ermolaev, V.Goryaev, M.Rodionov, V.Favorskii, B.Vinokurov, L.Milchin, Yu.Korovin, M.Butrova.