Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 8, August 1947

Moscow: Detizdat, 1947

270 x 205 mm. 22 pages

Edition: 105,000.

.

 

Cover by A.Bill. Illustrations by O.Vereiskii, Yu.Korovin, M.Rodionov, V.Tambi, A.Ermolaev, F.Polishchuk, M.Butrova, V.Starikova, G.Karlov.