Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 7, July 1947

Moscow: Detizdat, 1947

270 x 205 mm. 22 pages

Edition: 105,000.

.

 

Cover by V.Bibikov. Illustrations by A.Ermolaev, F.Polishchuk, V.Goryaev, V.Lebedev, M.Rodionov, G.Nikolskii, M.Butrova, O.Vereiskii, V.Konashevich, E.Rachev, A.Kanevskii.