Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 6, June 1947

Moscow: Detizdat, 1947

270 x 205 mm. 22 pages

Edition: 105,000.

.

 

Cover by Yu.Vasnetsov. Illustrations by A.Ermolaev, Yu.Korovin, V.Bibikov, Yu.Vasnetsov, V.Vysotskii, E.Charushin, G.Nikolskii