Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 5, May 1947

Moscow: Detizdat, 1947

280 x 216 mm. 22 pages

Edition: 105,000.

.

 

Cover by A.Kokorekin. Illustrations by S.Boim, V.Suryaninov, A.Poret, G.Vereiskii, V.Bibikov, A.Ermolaev, V.Goryaev, Yu.Vasnetsov.