Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 4, April 1947

Moscow: Detizdat, 1947

270 x 205 mm. 22 pages

Edition: 105,000.

.

 

Cover by N.Kuzmin. Illustrations by A.Ermolaev, V.Bibikov, V.Goryaev, M.Butrova, A.Romodanovskaya, V.Favorskii.