Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 2, February 1947

Moscow: Detizdat, 1947

270 x 205 mm. 22 pages

Edition: 105,000.

.

 

Cover by F.Lemkul. Illustrations by A.Ermolaev, V.Vysotskii, A.Kokorin, V.Bibikov, E.Afanaseva, M.Rodionov, V.Tambi, M.Butrova, V.Kurdov, F.Poleshchuk, B.Prorokov.