Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 1, January 1947

Moscow: Detizdat, 1947

270 x 205 mm. 22 pages

Edition: 105,000.

.

 

Cover by D.Shmarinov. Illustrations by A.Ermolaev, V.Suryaninov, B.Vinokurov, V.Vysotskii, S.Boim, V.Lebedev, V.Bibikov, M.Butrova, F.Poleshchuk, G.Nikolskii, V.Konashevich.