Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 12, December 1946

Moscow: Detizdat, 1946

280 x 216 mm. 22 pages

Edition: 105,000.

.

 

Cover by V.Shcheglov, Illustrations by V.Shcheglov, V.Suryaninov, O.Vereiskii, Yu.Vasnetsov, V.Bibikov, A.Kanevskii, Yu.Korovin, N.Petrova, A.Poret.