Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 1, January 1941

Moscow: Detizdat, 1941

300 x 226 mm. 18 pages

Edition: 250,000.

.

 

Cover by E.Afanaseva. Illustrations by B.Vinokurov, V.Konstantinov,  E.Afanaseva, E.Astafeva, V.Zhitenev, V.Veretennikov, V.Tauber, L.Smekhov.