Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 1, January 1940

Moscow: Detizdat, 1940

280 x 216 mm. 20 pages

Edition: 250,000.

.

 

Cover by E.Afanaseva. Illustrations by V.Zhitenev, E.Burgunker, P.Alyakrinskii, V.Tauber, M.Khrapkovskii, A.Brei, G.Yakubovich.