Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 2, February 1939

Moscow: Detizdat, 1939

300 x 226 mm. 18 pages

Edition: 250,000.

.

 

Cover by E.Astafeva Illustrations by P.Alyakrinskii, A.Isakson, N.Gembitskii, V.Zhitenev, B.Vinokorov, T.Chertova, L.Radinov, M.Rabinovich, M.Khrapkosvkii.