Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 5, May 1938

Moscow: Detizdat, 1938

285 x 220 mm. 18 pages

Edition: 250,000.

.

 

Cover by V.Zhitenev. Illustrations by E.Burgunker, L.Zakhvatin, I.Bek, E.Rodionov, E.Afanaseva, M.Polyakov, M.Rabinovich, L.Smekhov, M.Khrapkovskii.