Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 3, March 1936

Moscow: Detgiz, 1936

300 x 226 mm. 20 pages

Edition: 225,000.

.

 

Cover by I.Shtange. Illustrations by A.Romandanovskii, K.Kuznetsov, V.Lyushin, D.Gorlov, V.Vasilev, E.Afanaseva, V.Ladyagin, E.Lebedeva.