Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 5, May 1929

Moscow: Rabochaya gazeta, 1929

238 x 180 mm. 32 pages

Edition: 155,000.

.

 

Cover by unknown. Illustrations by P.Belyanin, G.Tuganov, E.Bolyanskaya, D.Moshchevitin, V.Filippov, E.Myuller, M.Ivashintsova, V.Shtranikh, A.Platunov, V.Vatagin, S.Adlivankin, M.Dubenskaya, A.Komarov.