Murzilka

(1924 - to date)

5079

Murzilka

No. 12, December 1928

Moscow: Rabochaya gazeta, 1929

238 x 180 mm. 32 pages

Edition: 113,000.

.

 

Cover by K.Zotov. Illustrations by D.Kaznacheev, M.Ivanshintseva, A.Komarov, V.Shcheglov, A.Soborova, K.Zotov.