Ivan Krylov

(1769 - 1844)

3271

Ivan Krylov

Fabeln

Fables

Berlin, SWA. 1948

265 x 206 mm. 112 pages

Edition: unknown.

 

 

 

 

 

Illustrations by:

Aliakrinskii, Petr Aleksandrovich

Baiushkin, Vasilii Stepanovich

Dekhterev, Boris Aleksandrovich

Domogatskii, Fedor Vladimirovich

Echeistov, Georgii Aleksandrovich

Favorskii, Vladimir Andreevich

Gerasimov,Sergei Vasilevich

Goncharov, Andrei Dmitrievich

Gorshman, Mendel Khaimovich

Ilin, Nikolai Vasilevich

Kanevskii, Aminodav Moiseevich

Konstantinov, Fedor Denisovich

Kukryniksy

Milashevskii, Vladimir Alekseevich

Mitrokhin, Dmitrii Isidorovich

Mogilevskii, Aleksandr Pavlovich

Moor(Orlov), Dmitrii Stakhievich

Pozharskii, Sergei Mikhailovich

Taranov, Mikhail Afanasevich

Vasnetsov, Iurii Alekseevich

 

References:

Cotsen 2000, nr. 5992