Mitki

 

Pro Chapaia

Mikhail Sapego

Pro Chapaia

[...]

SPb: Krasnyi matros, 2000

165 x 130 mm. 36 pages 

Edition: 500.