Sergei Malyutin

(1952 - )

12379

Selim Khan-Magomedov

Sergei Malyutin. Rekonstruktsii

Sergei Maliutin, Reconstructions

Moscow: Fabrika galereia, [2007]

240 x 240 mm. 16 pages

Edition: unknown.