Pavel Lyubarskii

(1891 - 1970)

4422

Katalog vystavki kartin

Exhibition of paintings

Vladivostok: Gorodskoi Komitet, 1923

192 x 122 mm. 5 pages

Edition: unknown.

 

 

 

 

 

Cover design by Lyubarskii, signed. Catalogue to an exhibition 7-10 January 1923 in Vladivostok with 150 exhibits.