Vladimir Lebedev     (1891 - 1967)

425

 

Samuil Marshak

Мороженое

Ice cream

Moscow: Sovetskii khudozhnik, [1975]

280 x 215 mm. 12 pages

Edition: 300,000.

 

 

Reprint of the 1925 edition.

 

Reference:

[Startsev] 1985, no. 856