Vladimir Lebedev     (1891 - 1967)

14541

Lev Tolstoi

Rasskazy dlya malenkikh detei

Tales for little children

Moscow: Detgiz, 1956

278 x 225 mm. 16 pages

Edition: 300,000.

 

 

 

 

 

References:

Startsev 1959, nr. 2023