Nikolai Kulbin

(1868 - 1917)          1

5933

Nikolai Evreinov

Teatr kak takovoi

The theatre as such

SPB: Butovskii, [1912]

235 x 185 mm. 120 pages

Edition: unknown. 

 

 

References:

Paris 1981, no. 107

Munich 1993, nr. 41