Aleksei Kravchenko

(1889 - 1940) 1

13386

Mikhail Panov

A.I. Kravchenko

Moscow: Kniga, 1969

164 x 128 mm. 64 pages

Edition: 5,000.

 

 

 

 

 

 

A monograph on the ex libris plates by Kravchenko.