Elena Korotkova

(1927 - 2000)

14057

Georgii Ladonshchikov

Точильщик

The grinder

Moscow: Detgiz, 1958

275 x 220 mm. 12 pages

Edition: 325,000.

 

 

 

 

 

Reference:

Startsev 1961, no. 1143