Petr Konchalovskii

(1876 - 1956)                1

11487

N. Yakovlev

Petr Konchalovskii

Moscow: Sovetskii khudozhnik, 1948

150 x 114 mm. folded sheet

Edition: 25,000.