Nikolai Kochergin   (1897 - 1974)

Kitaiskie narodnye skazki

Kitaiskie narodnye skazki

[Chinese folk tales]

Moscow: Detgiz, 1951

280 x 225 mm. 32 pages

Edition: 100,000.

 

 

 

 

 

 

References:

Markevich 2005, p. 319