Vasilii Kobelev

(1895 - 1946)

11696

Elena Blaginina

Осень

Fall

Moscow: Detizdat, 1936

208 x 162 mm. 16 pages

Edition: 100,000

 

 

 

 

 

References:

Startsev 1941, no. 359

Tarasenkov 1966, p. 59