Mikhail Itskovich

 

14536

Mikhail Itskovich

Бахмут

Bakhmut

Bakmut: Itskovich, c. 1905

445 x 595 mm.

Mounted photograph

 

 

 

Reference:

Tatarinov and Fedotov, Shtetl Bakhmut. Kharkov: Slovo, 2013, p. 28.