Iskusstvo knigi

(1960 - 1987)

6593

Iskusstvo knigi

Moscow: Kniga, 1971

265 x 208 mm. 200 pages

Edition: 5,000

 

Volume 7: 1967