Iskusstvo knigi

(1960 - 1987)

5833

Iskusstvo knigi

Moscow: Kniga, 1964

265 x 210 mm. 256 pages

Edition: 5,000

 

Volume 4: 1961-1962