Viktor Goppe

(1962 - )               [

12932

Aleksandr Shirshov

Ешелон Алекум Кум

The Alekum Kum echelon

Kineshma: Goppe, 1995

254 x 206 mm. 16 pages 

Edition: 10. Copy nr. 5/10

 

 

 

 

 

An addition to the first 5 copies of Knizhka-pustyshka

 

References:

Onegin i dr. 2000, nr. 25

2016, Eindhoven VAM, nr. 12