Natalia Gontcharova

(1884 - 1962)

13565

 

V. Bialik

N. Goncharova - M. Larionov

Moscow: Tretiakov Gallery, 2002

210 x 135 mm. 16 pages

Edition: 10,000.