Boris Diodorov

(1934 - )

9519

Nataliya Konchalovskaya

Дело в шляпе

It's in the bag

Moscow: IzoIskusstvo, 1990

280 x 215 mm. 34 pages

Edition: 150,000. 

 

Reference:

Chistobaev 2020, p. 202