Viktor Deni

(1893 - 1946)

9436

A. Kozlov

В. Н. Дени

Moscow: Sovetskii khudozhnik, 1950

180 x 142 mm.  pages nn.

Edition: 10,000.

 

 

 

 

 

 

An illustrated monograph. Volume from the series: Mastera sovetskogo iskusstva