Olga Deineko

(1897 - 1970)

9560

Olga Deineko and Nikolai Troshin

Ot kauchuk do galoshi

From rubber to galoshes

Moscow: Gosizdat, 1930

215 x 186 mm. 20 pages

Edition: 10,000.

 

 

 

 

 

References:

Tokyo 1991: no. 20

Leveque 1997, p. 284

Moscow 1997, no. 336

Semenikhin 2009, p. II 227