Chizh

(1930-1941)

5465

Чиж

Siskin

No. 10, October 1937

Leningrad: Molodaya gvardiya, 1937

270 x 195 mm. 28 pages

Edition: 75,000.

 

 

  Frontcover by A.Yakobson . Backcover by V.Matyukh. Illustrations by A.Yakobson, I.Korolev, M.Avilov, L.Goldenberg, A.Pustozerov, G.Shveyakov, A.Alekseev, Yu.Vasnetsov, V.Kurdov, A.Pakhomov.