Chizh

(1930-1941)

5465

Чиж

Siskin

No. 4, April 1937

Leningrad: Molodaya gvardiya, 1937

270 x 195 mm. 28 pages

Edition: 75,000.

 

 

  Frontcover by L.Yudin. Illustrations by N.Radlov, N.Petrova, A.Rylov, V.Kurdov, I.Korolev, A.Naletov, L.Khudyakov, V.Tambi.