Vladimir Chaplya

(1938 - )

13671

 

Marianna Vekhova

Govoryashchaya ptitsa voronok

The talking raven

Moscow: Detskaia literatura, 1979

210 x 165 mm. 48 pages

Edition: 300,000.