Ekaterina Bogomolova  (1932 - )

6466

Andrei Tsarev

Shutki-malyutki

Children's jokes

Ulianovsk: Knizhnoe izdatelstvo, 1959

255 x 204 mm. 52 pages

Edition: 30,000