Vladimir Bogatkin (1922 - 1971)

8568

Mikolas Slutskis

Аисты

Storks

Moscow: Detgiz, 1952

218 x 145 mm. 32 pages

Edition: 300,000. 

 

References:

Startsev 1954, no. 1546

Chistobaev 2018, p. 517