Olga Bogaevskaya

(1915 - 2000) 

13952

A. Kotovshchikova

Лягушка-Пятинушка

Blotchy-Frog

Leningrad: Detgiz, 1955

220 x 164 mm. 42 pages

Edition: 30,000. 

 

 

 

 

 

Reference:

Startsev 1959, no. 801