Andrei Avinov

(1884 - 1949)

2356

Georgii Golokhvastok

Гибель Атлантиды

The fall of Atlantis

New York: Iziashchnoi Slovesnosti, 1938

258 x 182 mm. 288 pages. 

Edition: 300. 

 

 

 

 

 

Reference:

Fekula 1988, no. 5624