Iraida Arkhangelskaya

(1912 - 1985)

14375

Lidiya Sakonskaya

Zvezdnaya dorozhka

The starry alley

Moscow: Detskaia literatura, 1976

234 x 166 mm. 32 pages

Edition: 1,500,000.